Privacybeleid

Deze website is eigendom van Pers Racing L&S - VOF.

 

Contactgegevens
Pers Racing L&S vof 

Edegemsesteenweg 80
2550 Kontich
E-mail: sales@actiefoto.eu
ondernemingsnummer: BE0895 010 931

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Privacybeleid
Pers Racing L&S, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. 

Voor het inloggen en plaatsen van je bestelling zijn uiteraard je persoonlijke gegevens vereist, zoals naam en adres, betaalinformatie (creditcard-, of bankrekeningnummer, afhankelijk van de door jou gekozen betaalmethode) en – noodzakelijkerwijs – de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling bestemd is. Pers Racing L&S zal de door jouw verstrekte informatie enkel gebruiken voor directe communicatie over de aankoop van het product. Vanaf 24 mei 2018 sturen wij geen e-mails meer naar onze klanten voor reklamen over de site, speciale aanbiedingen en om te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten, dit zal nog enkel gebeuren via onze facebook pagina of rechtstreeks op nieuws berichten van actiefoto.eu. Na de bestelling worden uw gegevens verwijderd na 1 jaar, wenst u deze sneller te verwijderen kan je per Email  Luc.vervoort@actiefoto.eu aangeven dat wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen. Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarswisseling van het bedrijf. Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij je informatie nimmer aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. De klant is te allen tijde in de mogelijkheid om zijn gegevens zelf aan te passen, of te vragen om deze gegevens te verwijderen uit de site van Pers Racing L&S – vof

 

Het gebruik van "cookies”. 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pers Racing L&S vof of rechthoudende derden.

 

Foto’s op de Site

Daar wij een foto verkoop site zijn en werken op massa evenementen, zou het kunnen gebeuren dat er iemand totaal ongewild in beeld komt op onze site, om dit te beperken tot een minimum, vragen wij steeds aan de inrichter van het evenement om vooraf bekend te maken dat er foto’s genomen worden en dat deze online verkocht worden. Iedereen kan vooraf of tijdens een evenement vragen om zijn foto niet op internet te plaatsen. Moest het toch gebeuren, kan enkel de betrokken persoon zelf of voor een minderjarige, de ouders of wettelijke voogd onmiddellijk met ons contact opnemen om de foto’s te verwijderen. Wij doen hiervoor het nodige om de betrokken foto’s binnen aanvaarbaar termijn te verwijderen.

 

Beperking van aansprakelijkheid


Op de website staat ook informatie van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het Unizo secretariaat in uw regio te raadplegen.

Pers Racing L&S vof levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pers Racing L&S vof de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Pers Racing L&S vof kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pers Racing L&S vof geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.  Pers Racing L&S vof kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Pers Racing L&S vof verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.